Tájékoztató a képviselő-testület 2020. szeptemberi üléséről

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én (csütörtök)

a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről


 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen

 

 • elfogadták Szabó Csaba polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

 • átvezették az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletén a korábbi döntéseket és forrást biztosítottak további fejlesztésekhez;

 

 • módosították a települési támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet, bővítették a természetben nyújtható támogatások körét, és jövedelemkorláthoz kötötték a 70 éven felüliek támogatását;

 

 • elfogadták a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletet, mely 2021. január 1-jétől összefoglalja, és szabályozza valamennyi a település lakosságát érintő e tárgykörben hatályban lévő központi szabályozást, elvárt magatartást;

 

 • jóváhagyták a helyi közművelődési tevékenységről szóló rendeletet módosítását, pontosítását;

 

 • elfogadták a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját a 2019/2020. tanévről a 2020/2021. iskolai tanév indításáról;

 

 • jóváhagyták az óvoda 2020/2021. nevelési év munkatervét;

 

 • döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról;

 

 • döntöttek a Covid vírus elleni védekezésre befizetett pénzügyi támogatás felhasználásáról;

 

 • kezdeményezést fogadtak el a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes megszerzéséről;

 

 • önkormányzati szövetségből való kilépésről döntöttek;

 

 • elfogadták a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett viziközmű vonatkozásában a 2021-2035. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet;

 

 • meghatározták az éves közmeghallgatás időpontját, melyre 2020. október 13-án 17 óráról a Multifunkciós Közösségi Házban kerül sor.

 

Téglás, 2020. szeptember 25.

Szilágyi József László

jegyző

';