Tájékoztató - Maszkviselés

Tájékoztatás

a Kormány koronavírus járványt érintő újabb intézkedéseiről


A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletében a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseit az alábbiak szerint határozta meg:

 

Kötelező maszkviselés (2020. szeptember 21-től)

 

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

 1. a tömegközlekedési eszközön és azok váró helyiségeiben,
 2. az üzletben történő vásárlás, munkavégzés során, a vendéglátó üzlet vendégei kivételével,
 3. a bevásárlóközpont területén,
 4. az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a fellépőket kivéve,
 5. a mozi területén,
 6. a múzeum, könyvtár, közművelődési intézmény, látogatók számára nyitva álló területén,
 7. a levéltárak látogatható területén,
 8. ügyfélfogadási időben
 • a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
 • az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
 • minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 

Az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni, kivéve a beteget az elhelyezésére szolgáló kórteremben.

 

A szociális intézményben

 1. az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,
 2. az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén maszkot kell viselniük.

 

Intézkedések alkalmazása (2020. szeptember 21-től)

 

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot viseljék, ennek érdekében intézkedéseket, szankciókat alkalmazhat.

 

 

Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli a meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, azt a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles:

 1. az utazásból kizárni,
 2. rendőri intézkedést kezdeményezni, és
 3. gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

 

Azt a személyt, aki a maszkot az az üzemeltető felszólítására sem viseli, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

 

A maszkviselési kötelezettség betartását/betartatását a megyei kormányhivatal, a kereskedelmi hatóság és a rendőrség is ellenőrzi.

 

Bírságok alkalmazása, üzlet bezárása (2020. október 3-tól)

 

Ha a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján az üzlet és vendéglátó üzlet, valamint a mozi esetében - a maszkviseléssel összefüggő - az üzemeltetőt terhelő kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

 1. a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,
 2. a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
 3. a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,
 4. a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A fenti szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha

 1. a jogsértő személyt felszólította távozásra,
 2. a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
 3. azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

 

Jelen rendeletben meghatározott egyes magatartási szabályokat megszegő természetes személyekkel szemben a rendőrség, védelmi intézkedés megszegése szabálysértés elkövetése miatt 5.000-150.000 Ft pénzbírságot szabhat ki.

 

A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések (2020. október 1-től)

 

Köznevelési intézménybe, valamint szakképző intézménybe

 1. az ott foglalkoztatott személy, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy, valamint a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,

 

 1. történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

 

Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.

 

Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az előírások végrehajtásáról.

 

Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

 

Az intézmény területére

 1. az ott foglalkoztatott személyen,
 2. az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 3. a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
 4. a gyermeken, illetve a tanulón és
 5. a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az előírt módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

 

A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelkezések (2020. szeptember 21-től)

 

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvény függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

 

A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00- 06.00 óra között tilos tartózkodni.

 

A vendéglátó üzletben 23.00-06.00 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, azonban az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

 

Téglás, 2020. szeptember 20.

 

 

Szilágyi József László

jegyző

';