Ünnepség - Augusztus 20.

Téglás Város Önkormányzata és a téglási történelmi egyházak szervezésében 2020. augusztus 20-án délelőtt közösen ünnepeltük az államalapítást, és adtunk hálát az új-kenyérért.


Szabó Csaba, téglás polgármestere beszédében megemlékezett arról, hogy első királyunk erős és nagy nemzetállam alapjait építette meg, és ez a nemzet ma is él, és összetart. Az országhatárokat átrendezheti a történelem, de az összetartozást nem veheti el a magyaroktól senki. Szent István munkája példa lehet előttünk ma is, ezer év múltán is időszerűek a tanításai.

Molnár Csilla, a Téglási Református Egyház lelkésze, és Juhász Imre római katolikus plébános ünnepi szertartás keretében kérték Isten áldását az új kenyérre.

Végül Szent István Intelmeiből hallhattak a jelenlévők egy részletet.

Az ünnepséget a Himnusz közös éneklésével kezdtük, és a Szózat eléneklésével zártuk.

 

 

';