Pályázat közszolgálati adminisztrátor, ügykezelő állás betöltésére

Téglási Polgármesteri Hivatal

Pályázati Felhívása

közszolgálati adminisztrátor, ügykezelő

állás betöltésére


 

 1. A munkahely: Téglási Polgármesteri Hivatal (4243 Téglás, Kossuth utca 61.)
 2. A megbízás időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony (próbaidő kikötésével), mely 2021. január 1-jétől határozatlan közszolgálati jogviszonnyá módosítható
 3. A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 4. Az állás betöltésének feltételei:
 • középfokú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.
 1. Bérezés, juttatások: A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályai szerint
 2. Főbb feladok:
 • ügyviteli iktatás, irattározás, postázás
 • adminisztrációs feladatok
 1. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • ASP iktató szakrendszer ismerete, gyakorlott használata,
 • közigazgatási gyakorlat
 1. A pályázatot személyesen Téglás Város Polgármesterénél, vagy jegyzőjénél kell benyújtani (4243 Téglás, Kossuth u. 61.) 2020. 08. 23-ig
 2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget igazoló oklevél és a pályázati feltételek meglétét tanúsító okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 1. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 08. 31.
 2. Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

Téglás, 2020. augusztus 7.

 

 

 Szilágyi József László

 jegyző

 

';