HBVSZ Zrt. - Tájékoztató

A HBVSZ ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

A CSAPADÉKVÍZ SZENNYVÍZRENDSZERBE TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSÉNEK SZIGORÚ ELLENŐRZÉSÉRŐL


Általános tudnivalók: A HBVSZ Zrt. szolgáltatási területén, (Hajdúböszörmény, Hajdúvid, Bodaszőlő, Hajdúszoboszló, Hajdúhadház, Hajdúdorog, Téglás, Bocskaikert, Polgár, Földes, Tiszavasvári, Berettyóújfalu, Szorgalmatos) a szennyvízelvezetés és -tisztítás elválasztott rendszerben működik. Ezt fontos kihangsúlyozni, mivel ez a rendszer kapacitásából és technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztított ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére és megtisztítására alkalmas. A csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése ezeken a településeken csak a szennyvízhálózattól teljesen elkülönítve valósítható meg.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85.§ (5) értelmében az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetése tilos!!!.

  • Nagyobb esőzésekkor a rendszer nem bírja el a megnövekedett terhelést. A szennyvízelvezető-hálózatba jutó nagy mennyiségű csapadékvíz a közcsatorna-hálózat egyes szakaszainak telítődését okozza, a keverékvíz (szennyvíz és csapadékvíz) kifolyik a hálózatból, és eláraszthatja a közterületeket, magánterületeket.
  • Az alacsonyabban fekvő területek (alagsorok, pincék, szuterének, mélygarázsok, stb.) elöntése sok esetben jelentős vagyoni károkkal jár, mindamellett a fertőzésveszély komoly kockázatával is számolni kell.
  • A szennyvíztisztító-telepre érkező keverékvíz hidraulikailag túlterheli azt, kimossa a tisztításhoz használt baktériumokat, így károsítja a szennyvíztelep tisztítási mechanizmusát és technológiáját, ezáltal veszélyezteti a telep hatékonyságát. Ugyanakkor, ha a szennyvíztelep kapacitását meghaladó mértékű keverékvíz jut a telepre, és annak megfelelő minőségű megtisztítása már nem végezhető el, akkor a telep nem megfelelő minőségű tisztított vizet bocsát ki, amely a környezetbe kerülve szennyezi és károsítja a természeti értékeinket, vizeinket. A szennyvíztelepről kibocsátott víz minőségi határértékének túllépéséért a szolgáltató jelentős – akár több millió forintot meghaladó – hatósági bírság megfizetésére kényszerül.

 

 

 

  • A szabálytalan csapadékvíz-rákötések a szolgáltatónak minden esetben többletkiadást jelentenek, amely kihatással lehet a végzett szolgáltatás minőségére és a szennyvízdíj mértékére, ezáltal közvetett módon a szolgáltatást szabályosan igénybe vevő többi felhasználóra is.

A HBVSZ Zrt. fent leírtak elkerülésére vonatkozó tervezett intézkedései

  • Rendszeres vizsgálatokat végzünk az üzemeltetett szennyvízelvezető-hálózaton, mely során az észlelt illegális csapadékvíz-bebocsátásokról digitális felvételt készítünk, és azokat jegyzőkönyvben dokumentáljuk.
  • A jogsértést elkövető felhasználókat kötbér kiszabása mellett, írásban felszólítjuk a jogellenes állapot megszűntetésére.
  • Ha a csapadékvíz szabálytalan elvezetésével a felhasználó felszólításunk ellenére sem hagy fel, a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntethetjük, újbóli kötbér kiszabásával együtt. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85.§ (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatunk 4. mellékletében meghatározott mértékű pótdíjat (jelenleg első alkalommal lakossági felhasználó esetében 80.000 Ft, nem lakossági felhasználó esetében 100.000 Ft, második alkalommal lakossági felhasználó esetében 150.000 Ft, nem lakossági felhasználó esetében 200.000 Ft) számítson fel társaságunk, továbbá polgárjogi igény érvényesítése esetén a tetőfelület és az éves csapadék átlag mennyiségének szorzatából számított szennyvízmennyiségre vonatkozó szennyvízkezelési díjat számlázni 5 évre visszamenőleg!!!
  • Ezen túlmenően a járási hivatalnál kezdeményezzük, hogy a felhasználót kötelezze a tudomásunk nélkül végzett bekötés, illetve a csapadékvíz szabálytalan elvezetésének megszüntetésére, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére vagy átalakítására.

A fent leírtak alapján kérjük Önöket, hogy amennyiben szándékosan, vagy tudtukon kívül csapadékvizet vezetnek a saját vagy bérelt tulajdonú ingatlanukról a szennyvíz hálózatba, úgy szíveskedjenek azonnali hatállyal ezt megszüntetni, megelőzve az ellenőrzést követően felmerülő kellemetlenségeket szabálytalan víziközmű rendszer használat esetén.

Hajdúböszörmény, 2020. 06. 30.

Will Csaba

igazgatóság elnöke

';