Tájékoztató a képviselő-testület 2020. júniusi üléséről

Tájékoztató a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. június 30-án (kedd) 1420 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott üléséről


 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen

 

 • elfogadták Szabó Csaba polgármesteri tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
 • jóváhagyták az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítását;
 • döntöttek Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról szóló rendelet megalkotásáról;
 • jóváhagyták az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítását;
 • felülvizsgálták a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet;
 • elfogadták a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet;
 • döntöttek a belterületi utak, járdák felújítására irányuló pályázat benyújtásáról;
 • jóváhagyták a 2020. évi „Nyári diákmunka” foglalkoztatási programot;
 • elfogadták a Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről a beszámolót;
 • javaslatot tettek a Bárczay Anna Városi Óvoda 2020/2021. tanévi óvodai munkatervéhez;
 • elfogadták a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló 2019. évi beszámolót;
 • jóváhagyták a Köznevelési megállapodás aláírását a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel;
 • döntöttek a polgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról.

 

 

 

Téglás, 2020. június 30.

 

Szilágyi József László
             jegyző

';