Tájékoztatás a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő jogszabályokról

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről


Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezéseivel biztosította a Kormány által a veszélyhelyzet idején tett rendkívüli intézkedésekkel összefüggő szabályozási átmenetet. E rendelkezések közül az alábbiak kiemelése indokolt:

 

Az érintéses fizetésekre vonatkozó átmeneti szabályok

A pénzforgalmi szolgáltató nem alkalmaz 2020. december 31. napjáig erős ügyfél-hitelesítést, ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a tizenötezer forintot.

Ez alapján bankkártyával való fizetés során 15.000 Ft alatti összegnél nem szükséges a PIN kód megadása.

 

Egyes, a közterület igénybevételével vagy használatával kapcsolatos fizetési kötelezettségekre vonatkozó átmeneti szabályok

A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú használatáért 2020. július 1-jéig várakozási díjat nem kell fizetni.

 

Szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályok

A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, valamint az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig.

 

A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság 2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.

 

Okmányokkal kapcsolatos átmeneti szabályok

A magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is - a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek.

 

Gyógyszerkiváltás szabályai

A koronavírus járvány terjedésének csökkentése érdekében a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és saját természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja.

 

A törvény további rendelkezései megismerhetők a magyarkozlony.hu weblapon, a Magyar Közlöny 2020. évi. 144. számában.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

A Kormány 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletében megállapítja az egyes ellátásokra (első sikeres nyelvvizsga támogatása, babaváró támogatás, nagycsaládosok személygépkocsi szerzési támogatása, lakáscélú állami támogatás, otthonteremtési kamattámogatás, új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatás) vonatkozó azon határidőket, amelyeket a veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazni kell.

A részletszabályok megismerhetők a magyarkozlony.hu weblapon, a Magyar Közlöny 2020. évi. 145. számában.

 

 

Téglás, 2020. június 19.

 

Szilágyi József László

jegyző

 

 

';