Megszűnt a veszélyhelyzet

Tájékoztatás

a Kormány koronavírus járványt érintő újabb intézkedéseiről


 

A veszélyhelyzet megszüntetése

A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet megszünteti.

 

A járványügyi készültség bevezetése

A Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletében Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be.

A Kormány a járványügyi készültség fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja.

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedései

A Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletében a következőket rendeli el:

 

Védelmi intézkedések

  • Mindenki - a hatodik életévét be nem töltött kiskorúakat kivéve -köteles
  • a tömegközlekedési eszközön, valamint
  • az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
  • A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

 

Zenés, táncos rendezvények megtartása

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

 

Téglás, 2020. június 18.

 

Szilágyi József László

jegyző

';