Tájékoztató - fúrt és ásott kutakról

TÁJÉKOZTATÁS
a fúrt és ásott talajvíz kutak fennmaradási engedélyezéséről


 

Vonatkozó jogszabályok:

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
 • a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet,
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet,
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
 • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése szerint, mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a fúrt, vagy ásott kutat létesítő, vagy üzemeltető személy, aki az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon létesített, vagy üzemeltetett kútra vonatkozó fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

 

A kutak fennmaradásának utólagos engedélyezési hatásköre megoszlik:

 • a jegyző, valamint
 • a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

 

A jegyző hatáskörébe tartozik a fennmaradási engedély kiadása olyan kút esetében, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 

 • rétegvízkészletet nem vesz igénybe, nem érint,
 • legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet, vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
 • magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja,
 • nem gazdasági célú vízigény: amennyiben a vízkivétel célja kizárólag a saját (azaz nem vállalkozási célú) szükségletek kielégítése, akkor tekinthető a vízigény nem gazdasági célúnak.

 

Minden más esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság fennmaradási engedélye szükséges az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító kutak fennmaradására.

 

Az engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése biztosított, valamint a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Az ingatlan tulajdonosának a kút fennmaradási engedélyét akkor is meg kell kérnie, ha:

 • a kutat nem használja (amíg a kút engedély alapján, nem kerül szakszerűen eltömedékelésre addig a fennmaradási engedélyezési eljárást le kell folytatni),
 • a korábbi tulajdonostól megvásárolt ingatlanon található kút már a birtokbavételt megelőzően is az ingatlanon volt és engedély nélkül létesült.

A kút fennmaradási engedélyezésével kapcsolatos eljárás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján illetékmentes.

Kút megszüntetése (eltömedékelése) is engedélyhez kötött, arra megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

 

Fúrt kút esetén a fennmaradási engedély iránti kérelem kitöltése és benyújtása, kút kivitelezésére jogosultsággal rendelkező személy közreműködését igényli.

 

A kút fennmaradásának engedélyezéséhez benyújtandó kérelem és adatlap letölthető a www.teglas.hu/Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési adattár és segédletek/Kérelem talajvízkút üzemeltetési/fennmaradási engedélyezéséhez menüpont alatt, vagy igényelhető a Téglási Polgármesteri Hivatalban.

 

A kitöltött kérelem, mellékleteivel együtt a Téglási Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatható személyesen (a hivatal udvar felőli bejáratánál elhelyezett gyűjtődobozba történő elhelyezéssel), postai úton, elektronikus úton, vagy e-mail formájában a bejelentes@teglas.hu címre.

 

 

Téglás, 2020. június 9.

 

Szilágyi József László

jegyző

 

';