Családsegítő - pályázat

Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet

Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ

munkakör betöltésére.


 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.07.01.-2021.0831-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatások-, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§-a szerint családsegítés keretében szociális ellátások biztosítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

- Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendelete szerint előírt szakképesítés,

-magyar állampolgárság

-büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-fényképes szakmai önéletrajz

-végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél másolata

- erkölcsi bizonyítvány

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sőrésné Oláh Ágnes nyújt, a 06/52/583 086 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Téglási Bölcsőde Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 246/2020, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

 

';