Közlekedési rend változás

Lakó-pihenő övezet lett a Malom utca
 


Örvendetes módon megnőtt a kisgyermekes családok száma Tégláson a Malom utcában. Az ő biztonságuk és védelmük érdekében vált szükségessé bizonyos közlekedési változtatások életbe léptetése.

Lakó-pihenő övezetbe csak a következő járművek hajthatnak be:

kerékpár,

az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,

az oda látogatókat szállító autóbusz,

az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,

az út és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,

a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.

A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs, a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják, járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

';