Parlagfű irtásra ajánlattételi felhívás

Felhívás ajánlattételre
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására


A Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § h) pontja alapján meghatározott növény- és talajvédelmi feladatkörében eljárva, a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a 2020. évi parlagfű elleni közérdekű védekezési feladatainak (különösen: kézi-, gépi kaszálás, szárzúzás) ellátása érdekében jelen ajánlattételi felhívást teszi közzé.

 

Parlagfű irtásra ajánlattételi felhívás, szerződés minta, ajánlat minta

';