Tájékoztatás - Koronavírus

a Kormány koronavírus járványt érintő újabb intézkedéseiről
Magyarországra való belépés szabályai


A Kormány 216/2020. (V. 21.) Korm. rendelete alapján az osztrák állampolgár és a magyar állampolgár az Osztrák Köztársaság területéről Magyarország területére beléphet, ha a belépést megelőző 4 napnál nem régebben készült – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, angol vagy magyar nyelvű hivatalos okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében aktuálisan nem mutatható ki.

Amennyiben a Magyarország területére belépett magyar állampolgár, valamint Magyarország területén tartózkodó osztrák állampolgár a belépést követő 14 napon belül COVID-19 fertőzés tünetét észleli, akkor a lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el, és haladéktalanul köteles telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot.

A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

 

A Kormány 218/2020. (V. 21.) Korm. rendelete alapján a szlovák állampolgár a Szlovák Köztársaság területéről Magyarország területére beléphet, ha a Magyarország területén történő tartózkodása nem haladja meg a 24 órát.

A Magyarország területén tartózkodó szlovák állampolgár Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül köteles elhagyni.

 

A járművezetésre jogosító okmány kiadása

A Kormány 219/2020. (V. 21.) Korm. rendelete szerint a járművezetésre jogosító okmányt – a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-ától eltérően – az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről vagy annak megszerzése alóli mentességről szóló igazolás nélkül ki kell adni.

 

Téglás, 2020. május 25.

Szilágyi József László
jegyző

';