Tájékoztatás

 

Az ingatlanok előtti közterület rendben tartásáról


 

Tisztelt Lakosság!

 

A tavasz beköszöntével növekedésnek indult a növényzet a kertekben és az ingatlanok előtti közterületen.

A város belterületének rendezettsége, ápoltsága kihat a lakosság komfortérzetére, valamint a településen áthaladók itt lakókról alkotott véleményére.

A rendezett településképet rendkívüli mértékben rombolják azok az ingatlanok, amelyeknek területe vagy az előttük lévő közterület elhanyagolt, gondozatlan.

 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-a szerint, a tulajdonos köteles gondoskodni

  • az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
  • a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
  • tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

 

A fenti kötelezettségek elmulasztása közigazgatási bírság kiszabásához vezethet.

 

Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy az ingatlanuk és az ingatlanuk előtti terület tisztán és gyommentesen tartásáról, a fű rendszeres nyírásáról, valamint a lehulló csapadék zavartalan elvezetése érdekében az ingatlanuk melletti vízelvezető árkok és átereszek rendbetételéről, kitisztításáról folyamatosan gondoskodjanak.

 

Téglás, 2020. május 6.

 

                   Szilágyi József László

                      jegyző

 

';