Tájékoztatás

a kijárási korlátozás megszüntetéséről


 

A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete alapján - Budapest főváros és Pest megye kivételével - Magyarország területén 2020. május 4. napjától a kijárási korlátozás megszűnik.

 

Általános védelmi intézkedések

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.

Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.

 

Idősekre vonatkozó védelmi intézkedések

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

A fenti üzletekben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. é v feletti személy tartózkodhat.

 

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

 

A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.

A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

 

A strand, a szabadtéri fürdő, a szabadtéri múzeum és az állatkert nyitva tarthat és látogatható.

 

A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.

 

A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható hely üzemeltetője gondoskodik.

 

 

 

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.

 

A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

 

A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések

A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható.

A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.

 

Szankciók

Szabálysértést követ el, aki a védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi.

A kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.

 

A sportrendezvényekkel és edzésekkel kapcsolatos intézkedések

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete alapján 2020. május 4. napjától

  • sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
  • a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

 

Téglás, 2020. május 1.

 

Szilágyi József László

                                                                                            jegyző

 

';