Tájékoztatás

a Kormány újabb veszélyhelyzeti intézkedéseiről


 

Kijárási korlátozás meghosszabbítása

A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendeletében döntött arról, hogy a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) elrendelt kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – a Rendeletben meghatározott szabályok szerint meghosszabbodik.

 

A dohányboltokban - a korábbiaktól eltérően - 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

 

A Kormány hetente megvizsgálja a kijárási korlátozás fenntartásának szükségességét.

 

Diákhitel igénylése

A Kormány 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete alapján a hitelfelvevő legfeljebb 500 000 forint összegű szabad felhasználású hallgatói hitelre jogosult megélhetési költségei finanszírozásához.

A felnőttképzésért felelős miniszter által – jogszabályban foglaltak alapján – meghatározott felnőttképzésben részt vevő személy hitelfelvevőként legfeljebb 1 200 000 forint összegű szabad felhasználású hitelt igényelhet felnőttképzésben történő részvétele időszakában felmerülő megélhetési költségei okán.

A Kormány 106/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete alapján szabad felhasználású hitel esetében tanulmányi hónaponként 150 000 forint lehet az igénybe vehető hallgatói hitel legmagasabb összege.

 

Járulék és adófizetés kedvezményezettjeinek bővítése

A Kormány 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete kiegészítette azon tevékenységet végzők körét, akik a szociális hozzájárulási adó, az egészségbiztosítási járulék, a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésével, a kisvállalati adóalanyok adófizetési kötelezettségével, valamint a turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapításával, bevallásával és megfizetésével összefüggésben kedvezményre jogosultak.

 

Felsőoktatási intézmények hallgatóit érintő rendelkezések

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletében a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről döntött, így többek között, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

 

A társasházakra vonatkozó rendelkezések

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a társasház többek között nem tart közgyűlést, kivéve ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérik. Ebben az esetben a döntés csak írásbeli szavazással hozható meg.

 

A közgyűlés nem mentheti fel megbízatásából a közös képviselőt (intézőbizottságot), illetve a közös képviselői (intézőbizottsági) megbízatását a közös képviselő (intézőbizottság) nem szüntetheti meg.

Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a közös képviselő (intézőbizottság) az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig köteles a feladatait – változatlan díjazás mellett – ellátni.

 

A társasház szerveinek törvényességi felügyeleti eljárásában írásbeli közlésnek minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes alkalmazás) történő közlés is, ha azonosítható a küldő személye, a közlés tartalma, a közlés megtételének időpontja, és a címzett személye. A kizárólag személyes jelenléttel elvégezhető eljárási cselekmények nem folytathatók le.

 

Foglalkoztatás támogatása

A Kormány 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletében a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók, míg a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletében a csökkentett munkaidős foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók támogatásának szabályairól döntött.

 

Munkaidőkeret meghatározása

A Kormány 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete alapján a munkáltató legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet elrendelhet, azonban nem lehet eltérni a munkavállaló Munka Törvénykönyve szerinti napi és heti munkaidejére, a napi pihenőidőre, a heti pihenőnapra, valamint a heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseitől.

 

Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott támogatás

Az agrárminiszter 14/2020. (IV. 10.) AM rendelete az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatás szabályait tartalmazza.

 

Téglás, 2020. április 14.

 

Szilágyi József László

jegyző

 

';