Tájékoztatás

Óvodai beiratkozásra vonatkozó szabályok a 2020/2021. nevelési évre


Tájékoztató

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Az Emberi Erőforrások Minisztere -a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020.(III.25.) EMMI határozatában (továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (II. 18.) határozata úgy rendelkezik, hogy Téglás Város Önkormányzata fenntartásában lévő Téglás, Kossuth u. 72/a alatt működő Bárczay Anna Városi Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával. https://teglas.hu/file/oldal/1712/28._hat.PDF

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17. napjáig, melyhez a honlapon szándéknyilatkozat nyomtatvány található.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratozásokat 2020. április 2. és 2020. április 20. között tarják meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20. napjáig dönt és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. Amennyiben Ön a gyermekét a kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvodába kívánja beíratni jelenleg nincs teendője. Javasolt azonban az online módon történő jelentkezési lapot kitölteni és az itt megjelölt módon elküldeni a gyermek dokumentumait az intézmény számára.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSqV29YE-ISn6ngKxpqtsLkPbc7MAXYg_4c9JzAUjyDZJHw/viewform?usp=fb_send_fb&fbclid=IwAR0XvrVQtU_a4HtbUIFobGU3XiZJp5U8iSYs_uwh2FGdZ2kSKaK_WjNz7GE

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felévételét követően a felvételről írásban értesíti az óvoda az érintett szülőt, valamint a gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába. Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott felvétel iránti kérelem alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

 

A beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

1./ Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a Hajdúhadházi Járási Hivatalhoz (4242 Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 4.).

2./ Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, annak fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg. Az óvoda elérhetősége a https://teglas.hu/oldal/ovoda oldalon érhető el.

 

';