Tájékoztatás

A kijárási korlátozásról


Tájékoztató


Tájékoztatás

a kijárási korlátozásról

 

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete kijárási korlátozást rendelt el az alábbiak szerint:

 

Távolságtartás egymástól

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. (ezt a tömegközlekedés során is alkalmazni kell).

 

Vendéglátó üzletekben tartózkodás

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – 0-24 óra között tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

 

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyása

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor, melyek az alábbiak:

 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 • az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés, (külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani)
 • a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 • a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 • a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 • az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 • a dohányboltban történő vásárlás,
 • a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 • a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 • a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 • a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 • a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 • az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 • a szülői jogok és kötelezettségek,
 • a hitéleti tevékenység,
 • a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

 

65 év felettiek bevásárlása

A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Ezekben az üzletekben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 év feletti személy tartózkodhat.

 

Felelősség egyes korlátozások betartásáért

Az emberek közötti 1,5 méteres távolságtartás, a vendéglátó üzletben tartózkodás, valamint az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon és gyógyszertárban való tartózkodás életkor és időtartam szerinti érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

 

Ellenőrzés

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, az intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

Szabálysértést követ el, aki a korlátozó intézkedést megszegi, mely esetben a bírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 

A korlátozó intézkedések időtartama

A korlátozó intézkedéseket 2020. március 28. és 2020. április 11. napja között kell alkalmazni.

 

Téglás, 2020. március 27.

Szilágyi József László

jegyző

';