Óvodai felvétel iránti kérelem

A Bárczay Anna Városi Óvodába való felvétel iránti kérelem 2020/2021 tanévre az alábbi nyomtatványon letölthető
 


Tájékoztató

Nyomtatvány

 

 

Bárczay Anna Városi Óvoda
OM: 030844

4243 Téglás, Kossuth u. 72/A

Telefon: (52) 583-034 e-mail: ovoda@teglas.hu

 

Óvodai felvétel iránti kérelem 2020/2021 tanévre

Tisztelt Óvodavezető!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a gyermekemet az óvodába felvenni szíveskedjen.

 1. A gyermek adatai:
 • neve: ………………………………………………………………………………...
 • születési helye és ideje: ……………………………………………………………..
 • lakóhelye/tartózkodási helye: ……………………………………………………….
 • állampolgársága (nem magyar állampolgár esetén a tartózkodási jogcím): ……….......................................................................................................................
 1. A szülők adatai:

A *-gal jelöltek kitöltése nem kötelező!

 1. apa (gondviselő) adatai:
 • neve (születési neve): ……………………………………………………………….
 • *munkahelyének címe: ……………………………………………………………
 • *munkahelye: ……………………………………………………………………….
 • *foglalkozása*: ……………………………………………………………………
 1. anya adatai:
 • neve (születési neve): ……………………………………………………………….
 • *munkahelyének címe: ………………………………………………………………
 •  

 

*munkahelye: ……………………………………………………………………….

 • *foglalkozása*: ……………………………………………………………………
 1. A testvérek adatai:
 • név: …………………….. kor: ………. amennyiben a gyermek bölcsődei, vagy közoktatási intézménybe jár, az intézmény megnevezése: …………………………

……………………………………………………………………………………….

 • név: …………………….. kor: ………. amennyiben a gyermek bölcsődei, vagy közoktatási intézménybe jár, az intézmény megnevezése: …………………………

……………………………………………………………………………………….

 • név: …………………….. kor: ………. amennyiben a gyermek bölcsődei, vagy közoktatási intézménybe jár, az intézmény megnevezése: …………………………

………………………………………………………………………………………

 1. A gyermek óvodai ellátásával kapcsolatos sajátos adatok:

A gyermek sajátos nevelési igényű (a sajátos nevelési igény tartalma): ………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Óvodába járást nem akadályozó, de figyelembe veendő betegsége van (a betegség megnevezése, sajátossága: ………………………………………………………………………………………..

 speciális étrendet igényel (a speciális étrend tartalma –pl. ételallergia, ételérzékenység, vegetáriánus stb.)- :……………………………………………………………………………..

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül –e? igen nem

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű? igen nem

 1. A felvétellel kapcsolatos információk:

 a gyermek felvételét a kötelező beíratási kötelezettség teljesítése miatt kérem

 a gyermek felvételét a kötelező beíratási kötelezettség el nem érése előtt kérem,

a gyermek felvételt kért időpontja: …………év ………….hó ………nap

a gyermek szobatiszta nem szobatiszta

A felvételi kérelem előtt a gyermeket ellátó intézmény megnevezése: ……………………….

…………………………………………………………………………………………………...

 1. Egyéb információk, csatolt dokumentumok:

 kérem az elektronikus úton történő értesítést arról, hogy a gyermekem óvodai felvételt nyert, vagy a felvétele elutasításra került. Elektronikus értesítési címem (e-mail): ……………

…………………………………………………………………………………………………..

A gyermek óvodai felvétele iránti kérelmet a következő óvodákba nyújtottuk még be ………

…………………………………………………………………………………………………...

A gyermekem a kérelem benyújtásának időpontjában bölcsődei óvodai ellátásban részesül, az ellátó intézmény: …………………………………………………………………...

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom:

A gyermeket egyedül nevelem igen nem

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják igen nem

Annak a szülőnek/gondviselőnek az adatai, ahol a gyermeket hivatalosan elhelyezték:
…………………………………………………………………………………………………….Gyermekemet az alábbi csoportba szeretném kérni, amennyiben lehetséges:

…………………………………………..

 

Kelt: Téglás, …. 20….év …………… hó ….. nap

 

szülő

 

 

 1. Záradék:

A felvételi és előjegyzési naplóba …………sorszámon bejegyeztem.

 

Kelt: Téglás, …… 20…. év …………..hó …….nap

……………………………

aláírás

';