Tájékoztatás

a Kormány veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezéseiről


 

Tájékoztatás egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra vonatkozó jogosultság határidejének meghosszabbításáról

 

A Kormány 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelete alapján a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott – kormányrendeletben meghatározott – egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

 

 

Tájékoztatás a gyermekgondozási ellátásokra való jogosultság meghosszabbításáról

 

A Kormány 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelete szerint:

 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/A. §-a, 42/E. §-a, 42/F. §-a, 42/G. §-a vagy 50. §-a alapján a gyermekgondozási díjra vagy
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény  (a továbbiakban: Cst.) 20. §-a, 20/A. §-a, 20/B. §-a vagy 22. §-a alapján a gyermekgondozást segítő ellátásra, vagy 23. §-a alapján gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot

a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell.

A fentiektől eltérően:

 • a gyermekgondozási díjra az Ebtv. 42/G. §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik az Ebtv. 42/G. § (3) bekezdés f) pontja szerinti esetben,
 • a gyermekgondozást segítő ellátásra a Cst. 20/A. §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik a Cst. 20/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat visszavonásával.

 

 

Tájékoztatás a járulék és adófizetéshez kapcsolódó kedvezményekről

 

A Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendeletében kedvezményeket állapított meg:

 • a szociális hozzájárulási adó, az egészségbiztosítási járulék, a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésével,
 • a kisvállalati adóalanyok adófizetési kötelezettségével, valamint
 • a turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapításával, bevallásával és megfizetésével összefüggésben.

A kedvezmények igénybevételére vonatkozó részletes rendelkezéseket a Kormány fenti rendelete tartalmazza, amely elérhető a magyarkozlony.hu weblapon, a Magyar Közlöny 2020. évi 51. számában.

 

 

Tájékoztatás az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység veszélyhelyzeti szabályairól

 

A Kormány 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelete alapján a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján, illetve ezt a tevékenységet az ott meghatározott feltétellel a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja.

A lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható, azonban termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

A bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett kereskedelmi tevékenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.

 

 

Tájékoztatás a végrehajtási eljárások szüneteltetéséről

 

A Kormány 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig:

 • nem kerülhet sor végrehajtói kézbesítésre, az iratokat postán, illetve elektronikus eszközzel kézbesítik,
 • a végrehajtó személyes ügyfélfogadása szünetel, azonban elektronikus eszköz útján, valamint a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel biztosítja a rendelkezésre állást,
 • helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható,
 • ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani nem lehet,
 • a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt intézkedni nem lehet,
 • természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt intézkedni nem lehet,
 • az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárások szünetelnek,
 • meghatározott cselekmény végrehajtása iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint eljárási cselekményt foganatosítani nem lehet.

 

Gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyezség – ide nem értve a gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat – végrehajtása esetén eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

 

A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének.

 

Téglás, 2020. március 24.

 

Szilágyi József László
jegyző

 

 

';