Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatások-, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családsegítés keretében szociális ellátások biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- főiskola, 15/1998. (IV:30) NM rendelete szerint előírt szakképesítés
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz
-végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata
-erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésbe szükséges kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 23.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sőrésné Oláh Ágnes nyújt, a 06/52 583-086-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 128/2020, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: teglas.hu honlapon - 2020. március 3.


 

';