A „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjasok adatszolgáltatási kötelezettsége

Ezúton szeretnénk felhívni a téglási ösztöndíjasok figyelmét, hogy az ösztöndíjszerződés lejártát megelőző 30. napig a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felé az alábbi dokumentumok beküldése kötelező:

-Lakcímkártya lakóhelyet tartalmazó oldalának másolata (igazolásul, hogy az ösztöndíjas nem létesített az ösztöndíj folyósítása napját követő 6 hónapon belül Hajdú-Bihar megyén kívül lakóhelyet)

-Tanulmányi félév sikeres befejezését igazoló dokumentumok:


-a középfokú iskolában tanuló esetén az iskolai bizonyítvány, vagy végzős tanuló esetén az érettségi iskolai bizonyítvány egyszerű másolatával,

- a felsőoktatásban tanuló az ösztöndíjpályázatának benyújtása szerinti tanulmányi félévben felvett kreditek 60 %-ának teljesítéséről az oktatási intézmény által kiállított igazolással, végzős hallgató esetén az abszolutórium, vagy a diploma egyszerű másolatával”

A dokumentumok másolatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére az alábbi elérhetőségeken keresztül lehet eljuttatni:

  • scannelve emailben: osztondij@hbmo.hu
  • személyesen leadva a 4024 Debrecen, Piac utca 54. 29-es irodában.

Leadási határidő:

2020. február 28. (péntek)

Hétfőtől csütörtökig 8:00 – 16:30 között, pénteken 8:00 – 14:00-ig van lehetőség személyes megjelenésre vagy információ kérésre.

A határidő be nem tartása, illetve a dokumentumok beküldésének elmulasztása a Támogatási szerződéstől történő elállás jogát alapozhatja meg.

';