Pályázati felhívás Jegyző munkakör betöltésére

A Téglási Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 61.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Mötv. 81. §-a szerinti feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Titkárság, Hatósági Iroda, Pénzügyi Iroda, Településfejlesztési és -üzemeltetési Iroda, Városi Konyha

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 50

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Kttv. 246. § az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, Kttv. 247. § szerint
 • Önkormányzati közszolgálati vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Gyakorlott szintű ASP
 • B kategóriás jogosítvány
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség
 • Kiváló szintű szervező készség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget és szakképesítést, szakvizsgát igazoló iratok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok - pályázati eljárásban való - kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:        
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba polgármester nyújt,
a 52/384-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:        
Személyesen: Szabó Csaba polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 61.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:    
A pályázatokat Szabó Csaba polgármester bírálja el. A pályázat benyújtására - a munkakörre tekintettel - kizárólag személyes úton van lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: teglas.hu - 2020. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

';