Lakossági fórum

F E L H Í V Á S

TISZTELT TÉGLÁSI LAKOSOK ÉS TOVÁBBI PARTNEREK!

Tájékoztatom Önöket, hogy Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 08.-án 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart.


A fórum témája: a teljes közigazgatási területre vonatkozó jogszabályi változások következtében a településképi rendelet felülvizsgálata.

A fórum célja a változások megismertetése a helyi közösségekkel.

 

A településképi rendelet megalkotásában résztvevő partnerek a következők:

 

a)  a település teljes lakossága,

b)  a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

c)  a településen működő civil szervezetek,

d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

     gazdálkodó szervezetek,

      e)  a településen működő vallási közösségek.

 

A Fórumra a felsorolt partnereket Tisztelettel meghívom.

Észrevételeiket, javaslataikat a fórum keretében, továbbá azt követő 8 napon belül írásban tehetik meg.


Szabó Csaba

Polgármester

 

 

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget kíván tenni azon kötelezettségének, hogy a jogszabályi változásokkal összhangba hozza a településkép védelemében megalkotott 16/2017. (XII.21.) számú rendeletét.
 

Ennek megfelelően a változások lekövetése céljából a jelenleg hatályos teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi rendelet módosítását kívánja végrehajtani.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerint az Önkormányzat különös hangsúlyt fektet a településképi rendelet társadalmi egyeztetésére, ezért a helyi polgárok aktív részvételére számít.
 

A partnereket Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III.23.) Önk. rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabályzat) szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A helyi rendelet értelmében a településképi rendelet módosításában résztvevő partnerek a következők:

 

a)  a település teljes lakossága,

b)  a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

c)  a településen működő civil szervezetek,

d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

      e)  a településen működő vallási közösségek.
 

A Partnerek a településképi rendelet módosításához kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek, melyet a polgármester részére címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:
 

  • személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságára,
  • postai úton 4243. Téglás, Kossuth Lajos u. 61. szám címre
  • elektronikus levélben a teglasph@teglas.hu e-mail címre.

 

A szóbeli tájékoztatás érdekében Lakossági fórum kerül megrendezésre, melynek időpontját és a véleményezés lehetőségeit külön felhívás tartalmazza.
 

A településképi rendelet módosításához kapcsolódó javaslatok, észrevételek, vélemények benyújtására ezen Hirdetmény közzétételétől egészen a Lakossági fórumot követő 8 napon belül van lehetőség.
 

A hirdetmény megtekinthető:

- az Önkormányzat hirdetőtábláján és a közterületi hirdető felületeken
- az Önkormányzat hivatalos honlapján: www. teglas.hu  


Szabó Csaba
polgármester

';