Köszöntés

A Szociális Munka Napja alkalmából Téglás Város Önkormányzata nevében Szabó Csaba polgármester, Szilágyi József László aljegyző és Veres Miklós pénzügyi irodavezető köszöntötte a Szociális Gondozási Központ valamint a Téglási Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait.


Településünk lakossága, a gondozottak és hozzátartozóik nevében köszönték meg a település érdekében végzett áldozatos munkájukat.

';