PR ügyintéző állás

A Téglási Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
PR ügyintéző munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 61.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 17, 27, 29.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Város marketing, és PR feladatok ellátása. Városi-, kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása. Civil-, és testvérvárosi kapcsolatok ápolása, szervezése. Helyi újság-, kiadványok szerkesztése. Város-imázs kialakítása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Egyetemi - Főiskolai végzettség,

(bölcsészettudományi-, társadalomtudományi-, gazdaságtudományi-, természettudományi-, hittudományi-, közszolgálati-, jogi-, művészeti-, pedagógus-, közművelődési-, andragógus-, művelődésszervező szakképzettség)

 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Német-, vagy Angol nyelvből tárgyalóképes szintű nyelvtudás,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendezvény-szervezői szakmai tapasztalat,
 • helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű szervező készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolata
 • szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba polgármester a 52/384-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Téglási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a betöltendő munkakör megnevezését.
 • Személyesen a Téglási Polgármesteri Hivatalban (4243 Téglás, Kossuth utca 61.)
 • Elektronikusan: polgarmester@teglas.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

';