Augusztus 20-i köszöntő

Kedves téglási Lakosok!

Nemzetünk egyik legjelentősebb ünnepe Szent István napja, augusztus 20-a.


Ha beleolvasunk Szent István királyunk Intelmeibe és életébe, megüti szemünket több olyan idézet, melyek napjainkig időtállóak:

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

Szent István üzenete számunkra, hogy: életünk lényege a tett, a cselekedet, a szolgálat a közösségért, valamint az ősök, hagyományaink tisztelete.

Ahogyan a nemzeti egység megteremtésében szükségünk van egymásra és az egymás iránti jóakaratunkra, úgy helyi szinten is szükségünk van a közösen elért eredményeink megbecsülésére, és – a megvalósításra váró terveink érdekében – az összefogásra, kitartásra.

A közelgő helyi önkormányzati választások alkalmával számot adhatunk róla, hogy megőriztük-e szívünkben Szent István Intelmeit, vagy feledésbe merült az számunkra.

Akit felelős posztra választ a helyi közösség, annak a felelőssége is hatványozottan kidomborodik.

Szent István üzenete egyszerű: „Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: “Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.”

Minden cselekedetünkkel vagy építjük, vagy pedig bontjuk annak a közösségnek a házát, amelyben lakunk.

Államalapításunk ünnepe alkalmával szeretném megköszönni városunk lakóinak támogatását, mely nélkül nem tudtunk volna olyan sebességgel haladni, fejlődni, ahogy az megvalósult.

Bízom benne, hogy TÉGLÁS továbbra is A MI VÁROSUNK marad, AHOL JÓ ÉLNI.

A további fejlődéshez és a helyi közösség összetartásának erősítéséhez pedig olyan vezetőt kell választani, aki tetteiben, cselekedeteiben bizonyította, hogy megőrizte és elfogadja Szent István Intelmeit.

Kívánok mindenkinek örömteli ünneplést családja, szerettei körében, jó szórakozást és maradandó élményeket az 50. Virágkarneválon!

Czibere Béla polgármester

';