Meghívó átadó ünnepségre

Figyelem!  Figyelem!

Közhírré tétetik, hogy az Idősek Klubja Tégláson a Liget u. 1 sz. alatt

2019. július 26-án pénteken ünnepélyes keretek között átadatik!


Kapuja azon a napon 14 órától kinyittatik és minden érdeklődőszeretettel bebocsáttatik!

A  15 órától kezdődő műsorban a téglási gyermekek, felnőttek színe java bemutatkozik!

Azon a napon senki nem unatkozik!

18 órától felcsendül a nóta és a talpalávalót Tordai Zoltán és cigány zenekara húzza.

Aki megtisztel bennünket szeretettel várjuk, érdeklődését  kis vendégséggel  honoráljuk!

De aki belenyúl mélyebben zsebébe, meghívást kap egy finom ebédre!

';