Közszolgálati Díj

Az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről szóló 10/2002. rendelete alapján Téglás Város Önkormányzata Közszolgálati díjat adományozott Mártonné Báji Gyöngyi köztisztviselőnek 2019. július 4-én, a Köztisztviselők napja (július 1.) alkalmából.


Mártonné Báji Gyöngyi több, mint 15 éve a Polgármesteri Hivatal dolgozója. A hivatalban végzett tevékenységét adminisztrátorként kezdte meg 2004-ben. Köztisztviselői kinevezésére 2006. február 1-jén került sor, azóta pénzügyi ügyintézőként látja el feladatait.

2008-ban gazdálkodási menedzsment angol középfokú szaknyelvi nyelvvizsgát szerzett és ugyanebben az évben vehette át közgazdász diplomáját a Károly Róbert Főiskolán. 2018-ban pénzügyi feladatköréhez kapcsolódóan megszerezte a mérlegképes könyvelő szakképesítést. A feladatai ellátásához kötelezően előírt alap- és szakvizsgát 2007-ben illetve 2012-ben tette le.

Feladatai egyrészt főkönyvelői feladatok ellátásából állnak. Két intézmény tekintetében teljesíti havi és negyedéves adatszolgáltatások összeállítását, valamint vezeti az előirányzatok nyilvántartását. Elkészíti ezen intézmények éves költségvetési beszámolóját és részt vesz a költségvetésének kidolgozásában.

Feladatainak másik nagy csoportja: az önkormányzat és annak valamennyi intézménye tekintetében a befektetett és egyéb eszközök analitikus és számviteli nyilvántartása. Dokumentálja az eszközök üzembe helyezését, negyedévente elszámolja az értékcsökkenést. Részt vesz a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének folyamatában, elvégzi a leltári alapbizonylatok kitöltését és részt vesz a leltározási feladatok végrehajtásában. Ellátja az ingatlan vagyon kataszter vezetésével kapcsolatos feladatokat és teljesíti a kapcsolódó adatszolgáltatásokat.

Nagy tapasztalattal rendelkezik, az új feladatokhoz is könnyen alkalmazkodik. A hivatalban végzett munkája megkezdésekor a „Polisz” számviteli rendszerben látta el feladatait, majd 2007-ben közreműködött a „Corso” és 2018-ban az új ASP gazdálkodási szakrendszer bevezetésében is. Mindkét esetben gyorsan, hatékonyan sajátította el a teljesen új számviteli rendszerek használatát.

Munkájára a magas fokú szakmai hozzáértés jellemző. Feladatait mindig pontosan, precízen és határidőben végzi el.

Közigazgatási pályája példaértékű lehet minden újonnan belépő dolgozó előtt. Munkateljesítménye kimagasló, valamennyi teljesítményértékelése és minősítése kiváló.

Munkája elismeréséül a Képviselő-testület a 69/2019. (VI.26.) határozata alapján Közszolgálati díjban részesítette.

!

';