Tájékoztató a képviselő-testület 2019. júniusi üléséről

Tájékoztató a képviselő-testület 2019. júniusi üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


Az önkormányzati képviselők

  • elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
  • elfogadták:

o a 2019. évi „Nyári diákmunka” foglalkoztatási programot, melyben 32 diák foglalkoztatására nyílik lehetőség;

o a Bárczay Anna Városi Óvoda 2018/2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót, megköszönve az intézmény által végzett munkát;

o a Bárczay Anna Város Óvoda 2019/2020. tanévi óvodai munkatervéhez tett fenntartói javaslatot;

  • Hozzájárultak:

o az Európai Mobilitási Hét kezdeményezéshez való csatlakozáshoz, a pályázat benyújtásához;

o az Ördögmotolla néptánccsoport nyári táborozásának pénzügyi támogatásához;

 

A jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Csokonai utcai közbeszerzési pályázat eredménytelen lett, a közbeszerzés újra kiírásra kerül.

 

• Ezt követően a testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 Dr. Gál György jegyző

';