Tájékoztató a képviselő-testület 2019. márciusi üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 26-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


Az önkormányzati képviselők 

• elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

• módosították:

o az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét;

o a közterületek használatainak szabályairól szóló rendeletet;

o az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 9/2019. (II.26.) számú határozatot;

o az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát; 

o a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést.

• döntést hoztak: 

o a civil szervezetek támogatásáról; 

o az óvodai felvételi körzethatár és az óvodai felvételi időpont megállapításáról;

o a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról.

• elfogadták: 

o a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót;

o a közfoglalkoztatás 2018. évi teljesítéséről szóló beszámolót;

o a településen működő egészségügyi és védőnői szolgáltatási tevékenységekről szóló beszámolót;

o a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót;

o a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi munkatervét és szolgáltatási tervét valamint az Önkormányzat 2019. évi közművelődési programját és szolgáltatási tervét.

• Ezt követően a testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

  Dr. Gál György jegyző

';