Tájékoztatás az elektronikus kapcsolattartásról, az adófolyószámla lekérdezéséről és az adó megfizetésének módjáról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsztv.) 9. § (1) aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek (a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott belföldi székhellyel meghatározott gazdálkodó szervezet) számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.


Téglás Város Önkormányzata elektronikus ügyintézés biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ELÜGY alkalmazáson keresztül tesz eleget, melyet az ügyfelek Téglás Város hivatalos oldalán keresztül az Önkormányzati Hivatali Portálon érhetnek el. (https://teglas.hu/oldal/E-ugyintezes)

Az elektronikus ügyintézés alkalmazásával magánszemélyek, egyéni vállalkozások is indíthatnak ügyeket, egyenleget kérdezhetnek le.

A Hivatali Portált Téglás Város honlapjáról elérheti a nyitólap E-ügyintézés fülön belül, középen található "Önkormányzati Hivatali Portál" feliratra kattintva!

A portálra nem kell regisztrálnia, de a regisztráció gomb megnyomásával léphet tovább. Első látogatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus bejelentkezés) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használhatja a portál szolgáltatásait (egyenleg lekérdezés, ügykövetés, ügyindítás).

Az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

Az adófolyószámla csak abban az esetben kérdezhető le, ha teljeskörű képviseleti joggal/ meghatalmazottal rendelkező e-meghatalmazást küldött az önkormányzati adóügyek intézésére, és az rögzítésre került a rendszerben. Amennyiben még nem küldött meghatalmazást, kérem mielőbbi pótlását!

Tájékoztatom továbbá, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézésre nem kötelezett: a természetes személy, lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány, a 600.000,-Ft éves árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak minősülő személy.

A fenti személyek továbbra is papír alapon tarthatnak kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, azonban döntése szerint elektronikus úton is intézheti ügyeit, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik (ügyfélkapuja van).

';