Tájékoztató a Képviselő-testület 2019. február 26-ai üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 26-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


 

 • A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
 • A képviselő-testület elfogadta Szabó Imre elnök beszámolóját a Városi Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, s további kitartást és hatékony munkavégzést kívánt az Egyesületnek.
 • A testület módosította az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét és elfogadta az Önkormányzat 2019. évi költségvetését.
 • A képviselő-testület döntött a Csokonai utca szilárd útburkolattal történő lefedéséhez szükséges beruházási hitel felvételéről.
 • A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét jóváhagyja.
 • A képviselők elfogadták Téglás Város Önkormányzatának 2019. évi összesített közbeszerzési tervét.
 • A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2019-ben is csatlakozik a járási startmunka programhoz, s a pályázathoz szükséges önerőt a 2019. évi költségvetésben biztosítja.
 • A testület határozott az Önkormányzati intézmények elhelyezéséről, az intézmények székhelyei és telephelyei meghatározásáról
 • A Képviselő-testület módosította a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, a Téglási Bölcsőde, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 • Szintén ezen az ülésen került sor a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának, valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására.
 • A képviselő-testület elfogadta a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
 • A képviselők elfogadták a polgármester 2019. évi szabadság ütemezési tervét.
 • A különfélék keretében a testület tagjai aktuális kérdésekről tájékozódtak.

 

                                                                                                                                           Dr. Gál György jegyző

';