Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

A Bárczay Anna Városi Óvoda pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére 


Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás

3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.03.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a 2011.évi CXC tv. a köznevelésről, 363/2013 (VIII.31.) korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1999 évi XXXIII tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló, a 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, a munkaköri leírás illetve az óvoda dokumentumai alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • 1 év alatti szakmai tapasztalattól –
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Mónika nyújt, a +36202518703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/010/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

  vagy

  • Elektronikus úton Szabó Mónika részére a ovoda@teglas.hu E-mail címen keresztül

                    vagy

  • Személyesen: Szabó Mónika, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes beszélgetés, ezt követően elbírálás és kiértesítés sikeres vagy sikertelen pályázatról

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.teglas.hu - 2019. március 5.
  • faliújság - 2019. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

 

 

  

 

 

';