Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. november 29-ei üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 29-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


• A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

• Ezután került sor a 2019. évi költségvetési tervezési irányok elfogadására, majd a települési támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítására.

• A testület módosította a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet valamint a helyi adókról szóló rendeletet.

• A képviselők elfogadták a 2019. évi belső ellenőrzési tervet és döntöttek a 70 éven felüliek évi egyszeri támogatásáról.

• A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

 

                                                                                                                Dr. Gál György jegyző

';