Településrendezési terv módosítás

A településrendezési terv módosítást Téglás Város Önkormányzati Képviselő – testülete jóváhagyta. A jóváhagyott dokumentáció a Téglás város honlapján a https://teglas.hu/oldal/egyeb_dokumentumok linken tekinthető meg.


Téglás Város Önkormányzata Képviselő – testülete A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet és a 4351 hrsz-ú területre vonatkozó településfejlesztési döntés, Képviselő – testületi határozat alapján beruházói indíttatású településrendezési terv módosítást készíttetett.

A településrendezési tervmódosítás Téglás Város 4351 hrsz-ú területére vonatkozik, megújuló energiahasznosítási (napelempark) kijelölésének és megvalósításának érdekében.

A településrendezési terv módosítását az Art Vital Kft (Nyíregyháza, Selyem utca 21.) készítette. A településrendezési terv módosítás a fenti jogszabályban meghatározottak szerint az egyszerűsített eljárásra vonatkozó államigazgatási egyeztetés megtörtént, valamint Téglás Város partnerségi egyeztetés szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendelete alapján partnerségi egyeztetés is lezárásra került.

Az állami főépítész záró szakmai véleményében nem kifogásolta  a tervmódosítást.

A településrendezési terv módosítást Téglás Város Önkormányzati Képviselő – testülete jóváhagyta.
A jóváhagyott dokumentáció a Téglás város honlapján a https://teglas.hu/oldal/egyeb_dokumentumok linken tekinthető meg.

 

';