A Szociális munka napja

November 12. a szociális munka napja. 


Az Országgyűlés 2016. decemberében döntött arról, hogy november 12-ét, a Szociális Munka Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja.

Ezen a napon azokra a szakemberekre irányul a figyelem, akik az év minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló honfitársainkat. Mind a kormány mind Önkormányzatunk minden eszközzel igyekszik elismerni azt a munkát, amelyet a szociális,  a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgálatokban dolgozó munkatársak felkészülten, elkötelezetten és magas szakmai színvonalon végeznek. Ők ma fáradhatatlan és nélkülözhetetlen munkásai annak, hogy a magyar társadalom  befogadó, összetartó és a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris közösség legyen. 

Ez alkalomból Téglás Város Önkormányzata nevében Czibere Béla polgármester, Dr. Gál György jegyző és Veres Miklós pénzügyi irodavezető köszöntötte a Szociális Gondozási Központ valamint a Téglási Bölcsőde, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait. Településünk lakossága, a gondozottak és hozzátartozóik nevében köszönték meg a település érdekében végzett áldozatos munkájukat!

 

 

';