Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A Téglási Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 61.

 

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások előírása, -nyilvántartása, -beszedése, -behajtása, -végrehajtása. Környezettanulmányok-, adó- és értékbizonyítványok elkészítése, kiadása. Nyilvántartások vezetése, ügyfélszolgálati feladatok ellátása. Befizetések könyvelése. Végrehajtási cselekmények ellátása. Adóhatósági döntések meghozatala.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti főiskolai végzettség,
 • pénzügyi területen szerzett 1 – 3 év szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

Előnyt jelentő kompetencia: ASP informatikai rendszerismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok - pályázati eljárásban való - kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gál György jegyző nyújt, a 52/384-305 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Téglási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 61. ).

· Elektronikus úton jegyzo@teglas.hu oldalon keresztül.

· Személyesen: Dr. Gál György jegyzőnél

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Dr. Gál György jegyző bírálja el. A jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével létesül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 9.

 

 

';