Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. október 25-i üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 25-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


•    A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
•    A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Sconto Morte Temetkezési Kft. temetkezési szolgáltatása tapasztalatairól szóló tájékoztatóját. Megállapította, hogy a temető üzemeltetője a 2017. évre vállalt kötelezettségeit teljesítette, azok megfelelnek az elvárásoknak. Felkéri az üzemeltetőt, hogy 2018. évben tovább növeljék a kiépített urnás sírhelyek számát, és kiemelten gondoskodjanak a hulladékgyűjtő edények igény szerinti ürítéséről.
•    A testület a hatályos törvények értelmében elfogadta a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjólét Szolgálat 2017. október 1-jétől 2018. szeptember 30-áig végzett szakmai tevékenységének értékeléséről készült beszámolót, megköszönve az eddig végzett munkát. Felhívják az intézményvezető figyelmét, hogy továbbra is ésszerű szervezéssel és takarékos, mindenre odafigyeléssel végezze szakmai munkáját.
•    A Képviselő-testület – a törvényi előírásoknak megfelelően –a 
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetét a 2019/2020-as tanévben is Téglás közigazgatási területében javasolta megállapítani. 
•    Ezt követően a képviselők elfogadták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól készült, módosított szabályzatot.  Ennek kapcsán megemelték az adható ösztöndíj összegét, valamint a jogosultsági feltételeken is kedvező irányban változtattak a képviselők.
•    A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.


                                                                                               Dr. Gál György jegyző

';