Közszolgálati díj

Az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről szóló 10/2002. rendelete alapján  Téglás Város Önkormányzata Közszolgálati díjat adományozott Sándorné Tóth Beáta köztisztviselőnek 2018. július 1-jén, a Köztisztviselők napja alkalmából.


Sándorné Tóth Beáta 2008. augusztus 31-a óta a Polgármesteri Hivatal dolgozója. A közszolgálati pályáját adóügyi munkatársként kezdte, jelenleg a pénzügyi ügyintézőként dolgozik, mindig a pénzügyi iroda kötelékében végezte a munkáját, mindezek kívül anyakönyvezető helyettesként közreműködött a házasságkötések ünnepélyes, méltó lebonyolításában. Munkája mellett 2009-ben megszerezte a Debreceni Egyetemen az igazgatásszervező alapfokozatú, 2012-ben mesterfokozatú közigazgatási menedzser szakképzettséget. Feladatköréhez illeszkedően megszerezte a mérlegképes könyvelői szakképesítést 2016-ban. Mindezek mellett a jogszabályban előírt valamennyi kötelező képesítést megszerezte, alapvizsgát és szakvizsgát letette.

A feladatai nagyrészt főkönyvelői feladatok is ellátása teszi ki. A havi, negyedéves és éves adatszolgáltatásokat összeállítja és továbbítja a területileg illetékes Magyar Államkincstár részére.  Mindezek mellett részt vesz a költségvetés tervezésének a folyamatában, vezeti az előirányzatok nyilvántartását. Kapcsolatot tart az intézmények vezetőivel, hogy összegyűjtse az állami támogatások megalapozásához szükséges adatokat.

Részt vesz a költségvetési rendeletek, valamint gazdálkodási szabályzatok ki, - illetve átdolgozásában. Ehhez a munkához szakmai tapasztalatai és tudása nélkülözhetetlen a Polgármesteri Hivatalban.

A közigazgatási pályán eltöltött közel 10 év figyelembevételével megállapítható, hogy a nagy akaraterővel és szorgalommal rendelkezik. Könnyen alkalmazkodik az új feladatokhoz, -kihívásokhoz, melyre az utóbbi években számos példa volt, hiszen adóügyi ügyintézőként kezdte a pályafutását, de az évek során pénzügyi munkatársként is dolgozott, ahol részt vett két új számviteli rendszer bevezetésében és betanulásában.

Munkájára jellemző a magas fokú szakmai hozzáértés, kiemelkedő felelősségérzet, és hivatástudat. Vezetői és munkája iránt elkötelezett a rábízott feladatokat mindig lelkiismeretesen elvégzi.

A feladatainak precíz-, határidőre történő elvégzése mellett ki kell emelni, hogy a pénzügyi irodavezető távollétében ellátja a helyettesi feladatokat.

Közigazgatási pályája példaértékű minden újonnan belépő dolgozó előtt. Munkateljesítménye kimagasló, valamennyi teljesítményértékelése és minősítése kiváló.

Munkája elismeréséül a Képviselő-testület a 69/2018-as határozata alapján Közszolgálati díjban részesítette.

 

 

';