Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. június 21-ei üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 21-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


  • A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
  • A testület döntött a 2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról.
  • A képviselők döntöttek a Nyári diákmunka programhoz való csatlakozásról, melynek keretein belül 40 fő diák két turnusban, egy-egy hónap időtartamra szóló foglalkoztatását fogadták el.
  • A képviselő-testület gondosan összeállítottnak ítélte és elfogadta a Bárczay Anna Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évben zajlott tevékenységéről szóló beszámolót, és köszönetét fejezte ki az intézménynek a magas színvonalú szakmai munkáért.
  • A képviselők a törvényi előírások értelmében fenntartói javaslatot tettek a Bárczay Anna Városi Óvoda 2018/18-as tanévi munkatervének elkészítéséhez.
  • A képviselő-testület elfogadta a 2018-2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot, valamint a Települési Értéktár Bizottság 2018. 1. félévi munkájáról szóló beszámolót.
  • A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.
  • Ezt követően a testület zárt üléssel folytatta munkáját.

 

 

';