Pályázat óvodavezetői állás betöltésére

Téglás Város Önkormányzata pályázatot hirdet óvodavezető (magasabb vezető) állásra.


Pályázati Felhívás:

 

 1. A munkahely:    Bárczay Anna Városi Óvoda (4243 Téglás, Kossuth u. 72. sz.)
 2. Beosztás:              óvodavezető (magasabb vezető)
 3. A megbízás időtartama: 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő (5 év) határozott idő.
 4. A megbízás feltételei:
 • felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • kiemelkedő szakmai tevékenység.
 1. Az elbírálásnál előnyt jelent:
 • valamely EU nyelv tárgyalóképes ismerete,
 • vezetői gyakorlat.
 1. A beosztáshoz a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény-, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti juttatások járnak.
 2. A pályázatot zárt borítékban, „Óvodavezetői pályázat” megjelöléssel Téglás Város Polgármesteréhez címezve a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.)

8. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a szakmai önéletrajzot,

- az intézmény vezetésével kapcsolatos vezetői programot,

- a végzettséget-, és szakképzettséget igazoló oklevél és a pályázati feltételek meglétét tanúsító iratok másolatát.

 1. A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzat elektronikus állásportálján történő közzétételtől számított 30 nap.
 2. A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő 30 nap.
 3. Az állással kapcsolatosan felvilágosítást ad Czibere Béla polgármester, illetve Dr. Gál György jegyző (tel.: 52/384-312)
';