Parlagfű elleni védekezés

Az ingatlan tulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani!


Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Földhasználók!

Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legveszélyesebb és legagresszívebben terjedő, allergiát kiváltó hatású gyomnövénye. Az ellene történő védekezés nemcsak a növénytermesztők, hanem minden földhasználó és földtulajdonos – beleértve a kiskertek tulajdonosait is – kötelező feladata.

A törvény szerint a parlagfű-mentesítést az ingatlantulajdonosok legkésőbb június 30-ig végezhetik el büntetlenül. Ezt követően viszont az illetékes hatóság a bejelentések alapján közérdekű védekezést rendelhet el, amelynek költségei – és a kezelést követően megállapított növényvédelmi bírság – a tulajdonost, illetve a földhasználót terhelik.

A növényvédelmi bírság mértéke – 2007. május 15. napjától kezdődően 15.000,-és 5.000.000,-Ft között határozható meg. A bírság mértékének alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága.

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlan tulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerűbb módja a június végétől két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.

Jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágzásától, illetve a virágbimbó kialakulásától függetlenül köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

A hatóságok eljárásukat nemcsak termőföldön folytatják le, - amelybe a zártkertek is bele tartoznak - hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A törvény lehetőséget ad - szigorú eljárási rendben - hogy a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.

Felhívom a törvény hatálya alá tartozó ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy a parlagfű elleni védekezés elmulasztása június 30-a után szankciót von maga után!

A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójának személye ismeretének hiányában is el kell végezni haladéktalanul a közérdekű hatósági védekezést, amire halasztó hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs.

A védekezés alapvető alkotmányos jogokat is érint. A törvényi szabályozás a nagyszámú allergiás beteg érdekében, az egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így az államigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető.

A hatósági védekezést elrendelő határozatok a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerülnek közlésre.

A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely a helyi feltételektől függően több tízezer forint is lehet hektáronként.

A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak.

 

Téglás, 2018. június 1.

Dr. Gál György jegyző

';