Pályázat hatósági ügyintéző-anyakönyvvezető munkakör betöltésére

A Téglási Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Téglási Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

hatósági ügyintéző-anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 61.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

hatósági feladatkör 1. mell. 14. anyakönyvi feladatkör 1. mell. 25.

Ellátandó feladatok:

anyakönyvek vezetése, anyakönyvi megkeresések teljesítése, állampolgársági ügyintézés, családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyintézés, névváltozással kapcsolatos ügyintézés, hatósági bizonyítványok kiállítása, anyakönyvi események lebonyolítása és egyéb igazgatási ügyek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

anyakönyvvezetői feladatok teljes körű ellátása, hagyatéki ügyintézés, jegyzői hatáskörű földforgalmi hatósági feladatok ellátása, települési támogatások,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Főiskola, képesítési előírásoknak megfelelő,

anyakönyvvezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

ECDL

 

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű kommunikációs készség,

anyakönyvi szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

erkölcsi bizonyítvány

iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolata

önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gál György jegyző nyújt, a 52/384-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Téglási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2618/2018. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző-anyakönyvvezető.

 

Személyesen: Dr. Gál György jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 61. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

teglas.hu - 2018. május 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

';