Pályázat dajka munkakör betöltésére

Bárczay Anna Városi Óvoda (Téglás)  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az óvodapedagógusok nevelő – oktató munkájának segítése. A gyermekek gondozása, felügyelete. Óvodai dajkai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt szerint rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet, szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • szakmai tapasztalatot igazoló motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány /nem régebbi 3 hónapnál, végzettséget igazoló okmány, szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/018/2018 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

vagy

  • Elektronikus úton Szabó Mónika, Harangi Béláné részére a ovoda@teglas.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Szabó Mónika, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes elbeszélgetést követően pályázati elbírálás utáni kiértesítés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.teglas.hu - 2018. június 1.
  • Városi Képes újság - 2018. június 1.
  • Hírdetési faliújság Téglás, Polgármesteri Hivatal - 2018. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

 

';