Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Bárczay Anna Városi Óvoda (Téglás) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.03 - 2019.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a 2011.évi CXC tv. a köznevelésről, 363/2013(VIII.31) korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló, a 20/2012 EMMI rendelet

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló, a 20/2012 EMMI rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • 1 év alatti szakmai tapasztalattól
  • Felhasználói szintű alapszintű word, excel, internetes felületek kezelése,
  • magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/017/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus

vagy

  • Elektronikus úton Szabó Mónika vagy Harangi Béláné részére a ovoda@teglas.hu E-mail címen keresztül

vagy

  • Személyesen: Szabó Mónika, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes beszélgetés, ezt követően elbírálás és kiértesítés sikeres vagy sikertelen pályázatról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.teglas.hu - 2018. június 1.
  • Hirdetési faliújság Téglás, Polgármesteri Hivatal - 2018. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

 

';