Közlemény – Az országgyűlési képviselőválasztás fontosabb tudnivalói

Tisztelt Téglási Választópolgárok!

Magyarország Alaptörvénye alapján négyévenként nyílik mód arra, hogy a választópolgárok szavazati jogukkal élve dönthetnek arról, hogy kik képviseljék őket az Országgyűlésben.

Magyarországon 2018. április 8-án (vasárnap) kerül sor az országgyűlési képviselőválasztásra. Szavazni kizárólag személyesen és – az átjelentkezés kivételével – csak a választópolgár lakcíme szerinti szavazóhelyiségben lehet reggel 6.00 órától este 19.00 óráig.


A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját kell igazolnia. Erre a következő érvényes igazolványok alkalmasak:

– A személyazonosság igazolására:

• a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványok (kártya formátumú igazolványok)
• a magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolványok (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel)
• a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
• a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
• a magyar hatóság által kiállított útlevelek és ideiglenes útlevél.

– A személyi azonosító igazolására:

• személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala)
• hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről

– A lakcím igazolására:

• lakcímet igazoló hatósági igazolvány (közismert nevén lakcímkártya)
• a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény
• a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár – kérelmére – belföldön átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezési kérelmet legkésőbb 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig lehet kérni a választópolgár lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától.

Azok a választópolgárok, akik átjelentkezést kértek, Tégláson a 1. számú szavazókörben (Téglás, Fényes utca 2-8. szám) szavazhatnak.

Az átjelentkezéssel szavazók nem az átjelentkezés helye szerinti jelöltekre, hanem lakóhelyük szerinti jelöltekre adhatják le szavazatukat.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek névjegyzékén a választópolgár szerepel.

Mozgóurnát a szavazás napján legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól is lehet kérni.

Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgár két szavazólapot kap, az egyik szavazólapon egyéni választókerületi jelöltekre, a másik szavazólapon pártok által állított listákra lehet szavazni.
 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy pártlistára lehet a jelölt, illetve a lista neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. ( + vagy X )

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a választás napján, 2018. április 8-án a Helyi Választási Iroda Téglás, Kossuth Lajos utca 61. szám alatt működik és az alábbi telefonszámokon lehet elérni:

• a választásokkal kapcsolatos általános információk a 52/384-312-es telefonszámon,
• névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékével kapcsolatos információk az 384-312-es telefonszámon kérhetők.

 

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2018. április 8-án a fentiek szerint éljenek választójogukkal.

 

 

Dr. Gál György

Helyi Választási Iroda vezetője

 

';