Közlemény óvodai beíratkozásról

Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről a hatályos 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint:A beiratkozás a 2018/2019-es nevelési évre történik.
 

A beiratkozás időpontja: 2018. április 23-25. 8.00-14.00 óráig


Helye: Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth u. 72/a, óvodavezetői iroda


A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:


- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek orvosi igazolása arról, hogy közösségbe járhat
- a gyermek oltási kiskönyve (bemutatásra)

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén az intézmény értesíti a település jegyzőjét.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet az óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.teglas.hu oldalról.


Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket felveszi az intézménybe, az alapító okiratban meghatározottak szerint.


Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település közigazgatási területe.


A felvételről meghozott döntésről 2018. május 18-ig írásban értesítjük a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás Város Önkormányzathoz.

Téglás, 2018. március 14.

 

                                                                                                                                         Dr. Gál György jegyző s.k.

 

A felvételi kérelemhez szükséges nyomtatvány itt letölthető:

Óvodai felvétel iránti kérelem

 

 

';