Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. február 22-i üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 22-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


• A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

• A képviselő-testület jóváhagyta az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét. 

• A testület módosította az Önkormányzat 2017. évi költségvetését valamint elfogadta az Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

 A képviselő-testület módosította a Téglás Város településszerkezeti tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet.

• A testület módosította a köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet.

• A képviselők döntöttek a 2018. évi startmunka pályázatról.

• A képviselő-testület elfogadta a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évről szóló beszámolóját, dicsérve az intézmény településen végzett közművelődési-kulturális tevékenységét, valamint elfogadta az intézmény 2018. évi munkatervét és módosította az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

• Ezt követően a képviselők elfogadták a Városi Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről és eredményeiről szóló beszámolót.

• A képviselő-testület az óvodai felvételi időpontot 2018. április 23-25. között határozta meg.

• A testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottsági tagokat, majd jóváhagyta a polgármester szabadságának tervét.

• A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

• Ezt követően a testület zárt üléssel folytatta munkáját.

 

                                                                                                    Dr. Gál György jegyző

';