Elkészült városunk Települési arculati kézikönyve

Tisztelt Téglási lakosok!

A Településképi Arculati Kézikönyv megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján jött létre, abból a célból, hogy a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét, szakmailag támogassa, elősegítse.


A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek végig gondolhatták azt, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg és fejlesszék Téglás építészeti arculatát. 

A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképi egymástól jól elkülönülő településrészek és azok arculati jellemzői, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak

A Városházánk falán elhelyezett emléktáblára elődeink iránti főhajtásból, s utódainknak szánt útravalóul gróf Széchenyi István gondolatát vésettük: „Tőlünk függ minden, csak akarjunk.” Összefogással, összetartással és együttes erővel sok mindent elértünk már, s bízunk abban, hogy ez így lesz a jövőben is.

Célunk, hogy tiszta és egészséges, kisvárosias környezetet biztosító, minőségi szempontból is élhető város legyen Téglás, ahol a városi alapszolgáltatások magas színvonalon elérhetőek.   A kedvező földrajzi és közlekedési helyzetben, fejlett ipari parkkal rendelkező településünk vonzó környezetet biztosít a befektetni szándékozó vállalkozások számára, mindemellett turisztikai látnivalóinak köszönhetően a turisták számára is vonzerőt jelent.

Reményeim szerint a Kézikönyv valamint A Képviselő-testület által elfogadott rendelet, a helyi építészeti minőség garanciája lehet, azzal, hogy tartalmával aktív támogatója lesz Téglás településképének jövőbeni formálása tekintetében. 

A kézikönyv segítségével megalkotott, tervszerű városkép kialakításával tovább kívánjuk folytatni a városunk arculatát több mint 200 esztendeje meghatározó mérnök, Bek Pál által elkezdett, rendezett településkép kialakítását.

Bízom benne, hogy együtt – gondolkozásunk eredményeként sikerül a településen élők életét harmonikussá tenni, s a települést vonzóvá tenni a letelepedni szándékozók számára is.

A Településképi Arculati Kézikönyv valamint a Képviselő-testület által elfogadott rendelet a Polgármesteri Hivatalban nyomtatásban is megtekinthető.

 

                                                                                                                                                        Czibere Béla 

                                                                                                                                                        polgármester

 

 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XII.21.)  rendelete a településkép védelméről

Települési arculati kézikönyv

 

 

';